วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
(Moral Development) : Kolberg
จริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมกำหนดขึ้นมาว่า อยากจะให้สมาชิกของสังคม มีพฤษติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบอยู่ในตัว และลักษณะใดที่สังคมไม่นิยมก็ไม่อยากให้สมาชิกมีอยู่ในตัว

อ้างถึง:

"ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development) : Kolberg จริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมกำหนดขึ้นมาว่า อยากจะให้สมาชิกของสังคม มีพฤษติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบอยู่ในตัว และลักษณะใดที่สังคมไม่นิยมก็ไม่อยากให้สมาชิกมีอยู่ในตัว"
- ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (รู้ใว้ใช่ว่า....) - มีคำตอบ - กูรู (ดูบน Google Sidewiki)

ไม่มีความคิดเห็น:

โฆษณา